Pallet Nhựa , Pallet nhua
SUBTOTAL :

Random Products

Latest Products

Thùng đựng hồ sơ 30 lít: 527*327*270mm
Pallet  Có Thanh Sắt
 Ưu điểm và tính năng sử dụng của thùng rác nhựa
 Thùng rác 60 lít màu xanh lá nắp lật có logo y tế
 Pallet 1100x1100x125mm
Thùng nhựa 140 lit có bánh xe + nắp đậy
Pallet nhựa chân dằng, pallet nhựa 3 chân thẳng