Pallet nhựa Hàn Quốc 1100x1100x120 mm gia dưới 300K - Pallet Nhựa , Pallet nhua
SUBTOTAL :
pallet nhựa palletnhua palletnhuaxuatkhau
Pallet nhựa Hàn Quốc 1100x1100x120 mm gia dưới 300K

Pallet nhựa Hàn Quốc 1100x1100x120 mm gia dưới 300K

pallet nhựa palletnhua palletnhuaxuatkhau
Short Description:
Pallet nhựa Hàn Quốc 1100x1100x120 mm gia dưới 300K

Product Description
Kích thước 1200x1000x150 mm
Tải trọng động 1500 kg
Tải trọng tĩnh 4000 kg
Trọng lượng 28.5 kg

Kích thước 1810x1810x150mm
Tải trọng động 1500 kg
Tải trọng tĩnh 4000 kg
Trọng lượng 47.9 kg

Kích thước 1300x1300x150mm
Tải trọng động 1500 kg
Tải trọng tĩnh 4000 kg
Trọng lượng 34.4 kg

Kích thước 1500x1100x150mm
Tải trọng động 1500 kg
Tải trọng tĩnh 4000 kg
Trọng lượng 41 kg
KT;1100x1100x150 mm
KT:1300x1100x130 mm
………………………………………….

- Pallet :                                                   


Liên lc
Công ty TNHH Công Nghip Vit Xanh
Ms.Hng Anh: 098 398 0015       FAX: 08. 39618746
Đ/C : 334 Tân hòa đông,P. Bình trị đông, Bình tân, HCM
greco@congnghiepvietxanh.com.vn
www.xenang.co
www  .xenangtay.net
www.thungracnhua.net


www.vatgia.com/congnghiepvietxanh
0 Reviews:

Post Your Review