2021 - Pallet Nhựa , Pallet nhua
SUBTOTAL :
  Bục phát biểu khung inox
Pallet cốc nhựa 1200x1000x140 mm
Tấm lót sân khấu, tấm lót sàn sân khấu
  Thùng nhựa tròn 4000 Lít
  Cẩu móc động cơ
   Pallet 1200 x 1000 x 150 mm
   Khay đựng phụ tùng
   Tấm Lót Sàn Nhựa Chuồng Heo
 Pallet nhựa đen 1100x1100x120 mm
   Sử dụng Pallet trong kho lạnh
 pallet nhựa